Ex områder/ATEX

ATEX

ATEX (forkortelse af ATmosphere EXplosive - eksplosiv atmosfære) er betegnelsen for de europæiske regler, der gælder for de områder hvor der kan være risiko for en eksplosiv atmosfære. Det primære formål er at sikre sikkerheden for de arbejdstagere, der udfører arbejde i sådanne områder.

ATEX-reglerne for indretning af materiel og sikringssystemer  findes i ATEX-direktiv 2014/34/EU. Dette direktiv fastlægger krav til produkter der fremstilles og markedsføres i Europa.

RGE kan assistere maskinfabrikanter (eller deres repræsentanter) med at overholde direktivets krav, hvis de ønsker at markedsføre produkter i Danmark. 

ATEX-reglerne for udførelse af arbejde i områder hvor der kan forekomme en eksplosiv atmosfære findes i det såkaldte brugerdirektiv 1999/92/EF.

Klassifikationsplan. Det første der skal foretages, når der er tale om et eksplosionsfarligt område, er udarbejdelse af en klassifikationsplan for området. Klassifikationsplanen viser afgrænsningen, typen og graden af de eksplosionsfarligeområder. 


 


Gasser og væsker

Støv

Beskrivelse

Zone 0

Zone 20

Eksplosiv atmosfære forekommer hele tiden eller ofte

Zone 1

Zone 21

Eksplosiv atmosfære forekommer lejlighedsvis ved normal drift

Zone 2

Zone 22

Eksplosiv atmosfære forekommer sjældent ved normal drift


Eksempel på klassifikationsplan

Udviddet APV eller Eksplosionssikringsdokument

Når der er udarbejdet en klassifikationsplan for et anlæg skal der udarbejdes en udvidet arbejdspladsvurdering, det benævnes også et eksplosionssikringsdokument.

Dette dokument indeholder regler for udførelse af arbejde i det eksplosionsfarlige område. Reglerne kan være forskellige for de enkelte zoner. Dokumentet indeholder også regler for hvilket Ex-godkendelser materiel og sikringssystemer skal have, hvilket også er afhængig af den zone materiellet skal installeres i.

RGE har mere end 15 års erfaring med klassificering af eksplosionsfarlige områder, det gælder områder med eksplosionsfare på grund af gasser og væsker, såvel som områder med støvfare. Vi anvender følgende standarder:

  • DS/EN 60079-10-1:2015 Klassificering af områder - Eksplosiv gasatmosfærer
  • DS/EN 60079-10-2:2015 Klassificering af områder - Eksplosiv støvatmosfærer
  • EI 15 Area classification for installations handling flammable fluids

RGE har endvidere stor erfaring i at udarbejde den såkaldte udvidede arbejdspladsvurdering eller eksplosionssikringsdokument.