Functional safety Ydelser


Rosengren Engineerings ydelser indenfor Functional Safety 

Functional Safety begrebet finder anvendelse indenfor en række forskellige sektorer - offshore platforme - procesanlæg - tog trafik - biler mm.  Grundprincipperne fra IEC 61508 er de samme for mange sectorer; men de sektor specifikke standarder er selvfølgelig tilpasset den enkelte sektor.       

RGE er expert på internationalt niveau indenfor kerneområdet Functional Safety og tilbyder livscyklusydelser baseret på standarderne IEC 61508 og IEC 61511:

 •  Vi kan varetage alle aktiviteter i relation til risikoanalyserne.   (Link)
 •  Vi kan varetage alle aktiviteter i relation til bestemmelse af SIL niveauer.
 •  Udarbejdelse af rammer for SIL workshop inklusiv hjælp til bestemmelse af risiko accept kriterier
 •  Facilitering af SIL workshop
 •  Udarbejdelse af efterfølgende SIL rapport
 •  Udarbejdelse af Safety Requirements Specifikationer (SRS)
 • Verifikation af opnået SIL klasse - udførelse af beregninger og udarbejdelse af verifikations rapport
 • Udarbejdelse af checklister til brug ved commissioning og validering af sikkerhedssystemet
 • Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesprocedurer. Herunder assistance til udarbejdelse af test rocedurer
 • Udarbejdelse af bruger Safety manual
 • Varetagelse af alle aktiviteter i relation til Functional Safety Assesment (FSM). Herunder udarbejdelse af FSM checkliste 

RGE kan også udarbejde en såkaldt GAB analyse for en virksomhed som ønsker at følge IEC 61508/61511. Ved sådan en analyse bliver det klarlagt hvor virksomheden har ”huller” i forhold til at opfylde standardernes krav. RGE har en praktisk tilgang til løsning af alle opgaver og har færdige skabeloner for hver af de nævnte aktiviteter.