Kurser

Åbne kurser

Rosengren Engineering (RGE) tilbyder træningskurser relateret til sikkerhed generelt og mere specifikt indenfor processikkerhed og risikostyring.

Der afholdes række planlagte åbne kurser i 2018 derudover tilbydes kurser der er tilpasset en virksomheds specifikkebehov.

I aIle kurser indgår praktiske eksempler i undervisningen, ligesom der vil indgå individuelle øvelser, workshops og klassediskussioner. 

Virksomhedstilpassede kurser

En leder med ansvaret for sikkerheden på et teknisk anlæg, bør have forståelse for grundprincipperne og konceptet omkring Functional Safety. RGE har udviklet en række kurser, hvor de grundlæggende elementer i proces- og maskinsikkerhed indgår.

Kursernes varighed er fra fire timer til en dag; men alle kurser kan skræddersyes til virksomhedens behov.

Kursusoversigt

Introduktion til Functional Safety

Kurset giver deltagerne et godt overblik over de vigtigste principper i DS/EN 61508 og DS/EN 61511. Velegnet for ledende medarbejdere der har et overordnet ansvar for sikkerhed i en virksomhed, samt som begynderkursus for medarbejdere. Kursus varighed en dag.

Bestemmelse af SIL klasser

På dette kursus lærer du hvordan SIL klassen for en sikkerhedskreds fastlægges (SIL 1,2, 3 eller 4). De forskellige metoder vil blive gennemgået, herunder LOPA, risikomatrix og risikograf. Kursusvarighed to dage.

Functional Safety ingeniør

Dette er vores mest omfattende kursus, som giver deltagerne en gennemgribende viden om standarderne DS/EN 61508 og DS/EN 61511. Kurset varer fire dage og der afholdes en eksamen den fjerde dag. 

HAZOP (Hazard and Operability) studie

Dette kursus henvender sig til medarbejdere der skal deltage i en HAZOP workshop. Deltagerne får et detaljeret kendskab til de grundlæggende principper og metoder herunder opdeling i noder og valg af guide word. IEC 61882 anvendes delvist som grundlag for kurset. Kursus varighed er en dag.


Kontakt

Jørgen Nielsen
mobil 22 89 19 18
jn@rosengren-eng.dk