Risikoanalyser

Processikkerhed

Her tilbyder vi at facilitere HAZOP workshops og udarbejde den efterfølgende HAZOP rapport.  Vi faciliterer også workshops for bestemmelse af SIL niveauer. Vi har mange års erfaring i anvendelse af Risk graf og LOPA metoderne.

Vi udarbejder SIL rapporten og den efterfølgende  Safety Requirements Specification. (SRS) 

Generelt har vi stor erfaring med udarbejdelse af den dokumentation der kræves for at dokumenter et sikkerhedssystems lifecycle.

Maskinsikkerhed
RGE hjælper fabrikanter og brugere med at CE-mærke maskiner. 

Vi facilitere risikovurderinger og registrer alle tilhørende dokumenter i et teknisk dossier.

Vi anvender kravene i Maskindirektivet samt de relevante standarder

DS/EN ISO 12100 og ISO 14121.